युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np