युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक सिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

AttachmentSize
PDF icon IMG_20200914_0002.pdf2.52 MB
निर्देशिका / कार्यविधि

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np