युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत वीच मंगलबार शिष्टाचार भेटवार्ता

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np