पत्रकारसँगकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रम , २०७४ फागुन १४ गते, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार ।

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np