स्व. सञ्जय पंडितका परिवार लाई रु दश लाख आर्थिक सहयोग