श्री शेरबहादुर देउवा

पद: 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री
फोन: 
01-4200539

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np