‘युवाका सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका ’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम