हाम्रा गतिबिधिहरु

राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रतीक चिन्हको डिजाइन पेश गर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
युवा प्रतिभा तथा युवा उद्यमीहरुबाट आवेदन पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना
युवा परिषदको उपाध्यक्षमा माधव ढुङ्गेल नियुक्त
राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नाम सिफारिसकालागि आवेदन–पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा नाम सिफारिसकालागि आवेदन–पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिकोलागि नाम सिफारिस गर्ने कार्यविधि, २०७२ (राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिकोलागि नाम सिफारिस गर्ने कार्यविधि, २०७२)
युवा लक्षित सीपमूलक तालिममा सहभागी हुनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
स्थानीय युवा साझेदारी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी जरुरी सूचना
स्वयम् सेवक खेलकुद प्रसिक्श्यक को दरखस्थ फारम
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान २०७२
युवा स्वयम् सेवक परिचालन कार्यविधि

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np