माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री
मधु सुदन बुर्लाकोटी
सह-सचिव (प्रवक्ता)
यमेन्द्र उपाध्याय
सूचना अधिकारी

प्रेस बिज्ञप्ति

ग्यालरी

खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्क
मन्त्रालयका सचिव, श्री रामप्रसाद थप
राष्ट्रिय युवा तथा खेलकुद प्रतिभा स
मिति २०७७।०४।१४ गते मा. युवा तथा
मिति २०७६।०८।१७ गते माननीय युवा तथा
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (SAG) २

भिडियो

बेरोजगारी युवाको समस्यालाई अब यसरी
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (SAG) २
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (SAG) -

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np